< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Brandtstugan

Torpnummer

SR-00-0607

Rote

Lagnö

Rotegård 1

Langnöö

Mantal 1

1

Rotegård 2

Östa

Mantal 2

1

Rivet

X

Flyttat

X

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 — 618, år 1688 — 619 och from år 1710 — 607.

Rotens sammansättning år 1686:
Langnöö — Anders Erichson 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kath. Kurck
Östa — Niels Person 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Anna Berentz

Rotens sammansättning år 1728:
Langnöö — Anders 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Johan Gabriel Sack
Östa — Lars 1/2 Mantal, står för 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Anna Berendtz

Roten vacant 1710-03-13 — 1718-02-00
Roten vacant efter 1893

I GM-rullan 1778-06-18 ant: “Som roten varit vacant alltsedan 1767-12-28, få ifall annan och ny karl ej anskaffas av roten inom en månad från denna dag; tillåtes Kompanichefen ersätta No med duglig Karl för rotens räkning; varå Herr Landshövdingen och RegC äger att hålla noga hand.”

Torpet låg å Östa mark vid Österby. Byggnaderna bortflyttade till fastighet Tureberg mellan 1900-1910. Jorden åter till rotehållarna.

Soldater vid detta torp

Alexander LANGBOM
Gift. Inflyttad 1786. I tjänst 1789.
>
Anders LANGBERG
>
Anders LANGBOM
Gift. Befordrad till Corporal 1798-06-01. 1802 sjuk å sjukhus. 1807 sjuk i Stralsund. Utbytes mot annan från hemorten. Utflyttad till Plongsta 1808. Far till 620 Håf. Bodde en tid å ST 601.
>
Anders LUND
1817 Södertälje.
>
Anders LUND
GM -26: anmäles sjuklig i gommen, men då denna åkomma ej verkar på tjänstgöringen approberas Lund tills vidare. Rymt.
>
Anders NILSSON
Fått sig utbyta i mars 1718 emot Eric Bengtsson.
>
Christopher LANGBERG
Karlen god, approberas. 1741 till Galéer-Esquadern.
>
Eric LANG
Erhållit Hans Kongl Maj:ts Nådigaste avsked i anseende till dess bräcklighet, daterat Lund 1717-12-03.
>
Eric LANG
-18: Gehänget förslitet. Approberad. Ej fått Kappa. Under marschen från Norge förlorat Hatt, Handskar, 1 svart Halsduk, Skospännen, Pique.
>
Frans Axel HASSEL
Inflyttad från Barva 1887, utflyttad till Stockholm 1893-03-29.
>
Hans SVENSON
>
Johan Erik BRANDT
Gift, 2 barn. -63 sjuk å roten enligt läkarbetyg (reumatism och feber); -69 sjuk å roten enligt läkarbetyg. Underhåll 1887-08-09. Inflyttad från Erikslund, Östa ägor, till "S-näs Slip", Vansö 1915-11-15; utfl [...]
>
Johan LANGBERG
Gift. GM -83: stulit och bestraffas därför, kan ej approberas och kasseras.
>
Jonas LANGBERG
>
Mats LANG
Född i Finland. Av finsk nation och således efter Hans Kongl. Maj:ts Nådiga befallning avlevererad (till finskt regemente.
>
Pehr LANG
-33: god och gillas.
>
Pehr RUND
Hanskar, Rem och MusqvetHylster bortkommit i sjukdomen.
>
Per / Fredric LAGG
>
Per LAGG
GM -35: erhåller avsked såsom sjuklig. Behäftad med lungsot enligt läkarbetyg.
>
Petter HOLM
Var tidigare Dragon vid Upplands Stånds Dragon-Regimente.
>
Staffan LANGBERG
>