< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0605

Rote

Lagnö

Rotegård 1

Lagnö

Mantal 1

1

Rotegård 2

Söder Årby

Mantal 2

1

Rivet

X

Flyttat

X

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 625, år 1688 — 628 och from år 1710 — 605.

Rotens sammansättning år 1686:
Söråby — Lars 1 Mantal. Huvudrote
Langöö — Per Larsson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1688: omkastad

Rotens sammansättning år 1728:
Lagnö — Erick 3/8 Mantal, står för 1 Mantal. Huvudrote
Söder Årby — Erick 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Soldattorpets byggnader bortflyttades tidigt 1900-tal, troligen 1907.

Soldater vid detta torp

Anders LANG
Inflyttad från Strängnäs 1798. Änkan gifte om sig med sold 647 Carl Erik Malm.
>
Anders LANGBORG
Gift. Befordrad till Corporal 1789-09-19, till rustmästare 1797-06-09; utflyttad till Västermo samma år. Utflyttad från Västermo till Rosöga 1804, åter till Vansö 1814.
>
Carl Eric LANG
GM -66: begär och får avsked såsom ofärdig i högra handen och i följd därav oduglig till Krigstjänst. Tjänt väl.
>
Gustaf Alfred HOLM
Inflyttad från Hofgården 1897-03-15, utflyttad till "Församlinga" 1910-12-01. Utflyttad till Maria Församling, Stockholm 1919-01-16. Bodde då å "S-näs Slip", Vansö.
>
Hindric ÅHRMAN
-18: Gehänget förslitet. Klagar likaledes om sin lön. Ej fått Kappa. I sjukkvarteret W. Ede förlorat Hatt, Skinnbyxor, Handskar och Skospännen. Piq förkommen vid Norska utmarschen.
>
Joen LARSON
>
Johan NYBERG
>
Johan Petter HULTMARCK
Gift. Korpral 1759-02-12. Bevistade Pommerska Kriget. 1759 sjuk i Quarteret. Tjänt väl. Anmäld till UH.
>
Johan ÅHRMAN
"Bortkommen dagen efter Slaget vid Helsingborg. Hela Monderingen och Geveret förkommit."
>
Karl Fredrik LINDQVIST
Inflyttad från Strängnäs 1884-09-26, utflyttad till Bergshammar, Härad 1897-10-27.
>
Lars NYBERG
Räknar och skriver. (Ev hade han fått Åhrman som soldatnamn, men fått byta detta vid GM 1742-04-28.)
>
Pehr ÅHRMAN
I tjänst 1739.
>
Per Erik LANG
Inflyttad från Stockholm 1866. GM -83: Avsked på grund av sjuklighet (stort åderbråck). Tjänt väl. Utflyttad till Fogdö 1884-11-07.
>
Peter Anders LAGN
Inflyttad från Strängnäs 1802. 1802-06-15 sjuk hemma på roten. -17 Södertälje. GM -23: begär avsked men kommer t v att kvarstå. GM -26: Gammal och svag, får avsked uppå dess egen gjorde begäran.
>
Petter Gustaf LANG
Gift. GM -59: begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>