< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Anneborg

Torpnummer

SR-00-0604

Rote

Hållby

Rotegård 1

Hålby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hålby

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 621, år 1688 — 622 och from år 1710 — 604.

Rotens sammansättning år 1686:
Hålby — Joen 1 Mantal. Huvudrote
Hålby — Bengt 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Knuth Kurck

Rotens sammansättning år 1728:
Hålby — 3/4 Mantal, står för 1 Mantal. Possessor: Jägeristaten
Hålby — Joen 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Johan Gabriel Sack

Roten vacant 1744-10-08 — 1749-05-16
Vakant till Statsverket 1795-12-10 — 1804-03-25
Soldattorpet såldes till lägenhet Anneborg år 1906

Soldater vid detta torp

Adolph Hendric LJUNGMAN
Transport till Sec.Maj.comp.
>
Anders HOLMSTRÖM
Avsked i Pommern och till Sverige avrest.
>
Anders HÅHL
>
Anders Johan HALLIN
1876 till Carlsborg. 1888 byter soldaten namn från Håll till Hallin. Utflyttad till Lektorsgatan, Strängnäs 1898.
>
Anders LÖÖF
Ny utrustning 1718 = nr 601. Bandtlär och Gehäng förslitet. Ej fått Kappa. I sjukkvarteret i Christinehamn förlorat Hatt, Handskar, 2 svarta Halsdukar, Gula strumpor och Skospännen. Piquen förkommen under hemma [...]
>
Carl Gustaf SKÖLD
Avförd ur regementets rullor för snatteri.
>
Carl Peter HÅRD
Interimsavsked.
>
Carl SKÖLD
>
Eric HOLM
GM -44: gammal och ofärdig i högra axeln, kan inte approberas.
>
Eric HOLMBERG
1761 och 1762 kommenderad på Flottiljen. Död under arbetskommendering i Kristianstad.
>
Johan Erik SKÖLD
GM -63: sjuk på sjukhuset.
>
Johan Florentin STÅHL
Inflyttad från Strängnäs landsförsamling 1898-11-04, utflyttad till Adolf Fredriks församling, Stockholm 1905-11-27.
>
Jonas HOLLMAN
Inflyttad från Härad 1804. Dog som krigsfånge.
>
Jonas HÅHL
Var i tjänst 1739.
>
Jöran LÖÖF
GM -10: "Warit tillförne på Dalaröö Skantz och blivit der ifrån demiterat. Kan litet giördelarbete." Piquen förkommit i Actionen vid Helsingborg 1710-02-28.
>
Jörran LÖÖF
Fången och död vid Stralsundsövergång 1715..
>
Karl Erik HAMLIN
1869 byter soldaten namn från Svärd till Hamlin. GM -72: begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt väl.
>
Niels NILSSON
>
Olof HOLM
Constituerad 1788-09-14. Till Finland 1789.
>
Olof SKÖLD
GM -17: Får avsked. Förlorat ena ögat.
>
Olof SKÖLD
GM -23: Kasseras för liderlighet.
>