< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Fredriksborg

Torpnummer

SR-00-0603

Rote

Sanda

Rotegård 1

Sanda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sanda

Mantal 2

1

Rotegård 3

Ympartorp

Mantal 3

1/2

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 623, år 1688 — 624 och from år 1710 — 603.

Rotens sammansättning år 1686:
Sanda — Per 1 Mantal. Huvudrote
Sanda — Olof Michelson 1 Mantal. Hjälprote
Ympartorp — 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Sanda — Staffan 1 Mantal. Huvudrote
Sanda — Lars 1 Mantal. Hjälprote
Ympartorp — Pär 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet

Roten vacant 1763-01-31 — 1770-09-26

Soldattorpet såldes 1906 till fastighet Fredrikslund. I Förs.bok 1911 “Fredriksborg”

Soldater vid detta torp