< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0602

Rote

Björktorp

Rotegård 1

Biörketorp

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Johanstorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Granbohla

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Brännknoga

Mantal 4

1/16

Rotegård 5

Skillnan

Mantal 5

1/16

Rotegård 6

Dammkärr

Mantal 6

1/8

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 622, år 1688 — 623 och from 1710 — 602.

Rotens sammansättning år 1686:
Biörketorp — Anders 1/4 Mantal. Huvudrote
Johanztorp — Anders 1/4 Mantal. Hjälprote
Granbohla — 1/8 Mantal. Hjälprote
Brenkojan — 1/16 Mantal. Hjälprote
Skilnan — 1/16 Mantal. Hjälprote
Damkier i Strengnäs sn — 1/8 Mantal. Hjälprote
Kråketorp i Fogdö sn — 1/2 Mantal. Hjälprote. Samtliga under Kungsberg

Rotens sammansättning år 1728:
Biörketorp — Pehr 1/4 Mantal. Huvudrote
Johanstorp — Olof 1/4 Mantal. Hjälprote
Granbohla — Nils 1/8 Mantal. Hjälprote
Brännknoga — Anders 1/16 Mantal. Hjälprote
Skillnan — Mats 1/16 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet
Dammkärr i Strengnäs sn — Erick, oskattlagt, står för 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Major von Stauden
Kråktorp — Jöns 1/2 Mantal. Hjälprote
Vid undersökningen i Compagniet år 1728 finnes ännu i denna rote
Stafberg — Anders 1/4 Mantal, står för 1/16 Mantal. Hjälprote
Lisbätäng, sammaledes, 1/16 Mantal. Hjälprote. Possessor för dessa tre: Kronan behållet

Roten vakant till Statsverket 1796-03-13 — 1801-05-22
Roten vakantsatt 1896

Soldater vid detta torp