< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0601

Rote

Östa

Rotegård 1

Öhrsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Öhrsta

Mantal 2

1

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 600 och from år 1688 — 601.

Rotens sammansättning år 1686:
Öhrsta — Stephan 1 Mantal. Huvudrote
Öhrsta — Per 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Öhrsta — Nils och Enkian 1 Mantal. Huvudrote
Öhrsta — Anders och Nils 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Vakant till Statsverket 1793-05-27 — 1798-05-09. Under denna tid bodde här ett tag korpral Anders Olof Langbom f. 1767

Efter 1905 ändrades torpet till “lägenhet Gustafsborg”

Soldater vid detta torp

Abraham HOLM
>
Anders NYBERG
Inflyttad från Wältesta 1798. I tjänst 1802.
>
Carl Oskar ÖHLIN
Gift. Avsked med underhåll på expektans.
>
Carl ÖRN
Interimsavsked.
>
Claes KINGER
>
Eric ÖHR
>
Erich STADIG
Född i Österbotten.
>
Erik LANGBERG
Rymt.
>
Gustaf ÖLIN
GM -76: avsked för ålderdom. Anmälan till underhåll genast. Tjänst utmärkt väl. Utflyttad till Elma.
>
Johan BRANDT
>
Johan TUNBERG
Född i Österbotten. Kan litet läsa och skriva. Död i "Actionen vid Helsingborg". Hela Monderingen och Geveret bortkommit på platsen.
>
Jöns HÖGMODIG
1686 bytt namn till Frimodig. Avsked vid GM -88.
>
Lars ROOT
Klagar över att han ej erhållit lön för 4 år och Kronotunnan åren 1710-12. GM 1718: Har 1716 bekommit ny Hatt med Ylle-Galon omkring, Wäst med Tennknappar och Linnefoder, Bockskinnsbyxor, Handskar med Bockskinnsg [...]
>
Lars ROTH
Var i tjänst 1750.
>
Matz MATSON
Rymt. "I den mon Matz Matson skall hittas: slåås och afstraffas."
>
Olof ÖHR
GM -26: anmäles sjuklig och svag och enligt intyg oduglig till Krigstjänst. Ogillas samt skall han ersätta legan..
>
Olof ÖSTBERG
Anställningsår: Är han transporterad hit 1782 då företrädaren Langberg rymde? Varifrån?
>
Pehr BÖRDSSON
Anställd sedan 1678.
>
Per / Petter LÖFGREN
1759 sjuk i kvarteret. 1761 kommenderad på arbete på Denholmen. GM -74: bräcklig, får avsked, varit i Pommerska Kriget, får enkelt undehåll.
>
Peter BERGSTRÖM
Clarinett-Blåsare. Avsked vid GM -93.
>
Petter KIELLDAL
Född i Västergötland.
>
Petter LÄRKA / LARK
GM -23: Kasseras för liderlighet.
>