< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0006

Rote

Bållsnäs

Rotegård 1

Balsnääs

Mantal 1

3/4

Rotegård 2

Nordankierr

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Måstorp, Vingåker

Mantal 3

1

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 23, fr o m år 1710 — 6.

Rotens sammansättning år 1686:
Balsnääs — Olof, 3/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Rebbeners.
Nordankierr — Erich, 1/4 Mantal. Possessor: Rebbeners.
Måstorp, Vingåker, 1 Mantal. Possessor: Hastferd.

Rotens sammansättning år 1728:
Balsnääs — Lars, 3/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Magdalena Ranck.
Nordankierr — Pär, 1/4 Mantal. Possessor: Fru Magdalena Ranck.
Måstorp, Vingåker — Olof och Lars, 1 Mantal. Possessor: Axel Fleming.

Soldater vid detta torp

Anders GRAN
G. GM-69. Ställes på 1 års förbättring för sjuklighet (magsår).
>
Carl BOLL
Död på sjukhus i Norrtälje 23/6 1810 - antagligen där inlagd efter expedition till Västerbotten.
>
Carl Johan STAF
G.
>
Carl Johan THUNELL
>
Eric LINDGREN
GM-02. Begär och får avsked, anmälan till underhåll. 1783 sjuk i lägret, har flussen. 1789 sjuk. Erhöll 1 pund av fattigmjölet (1827?). Tveksamhet ang hans längd - 175 eller 178.
>
Eric Ludvig LINDQVIST
Inflyttat från Harbacken 1847. G. GM-48. Begär och får heta Lindqvist. Har hetat Båll. Utflyttad till ST 10 1849. Fick totalt sex barn.
>
Eric NORMAN
Rymt 7/2 1737.
>
Erik Axel SÄLL
Inflyttad fr Sättersta 1891. Utflyttad till Oxelösund.
>
Johan LINDGREN
Var i tjänst 1757. Var vac 17/11 1760.
>
Jonas / Johan BÅLL
G. GM-45. I anseende till ålder och tjänstetid erhåller avsked. Tjänt utmärkt väl. Bevistat 1813-14 års krig. Underhåll genast. Pliktat för skogsavveckning. Inhyst nr 3 1847.
>
Lars NORMAN
Ny utr 1718 = nr 1. GM-18. Klagar över att Generalmajor Fitinghof borttagit dess boställe. Remitteras till Herr Landshövdingen, att låta engrera samt förskaffa soldaten den rättighet som likmätigt Kungl. Förordn [...]
>
Niels HINDRICKSON
>
Olof LINDGREN
GM-40. Karlen god och gillas.
>
Olof LINDGREN
1761 kommenderad till Stralsund. GM-68. Har fel över axlarna och är puckelryggig.
>
Pehr NORRMAN
Grå råcken förkommit i slaget vid Helsingbort 28/2 1710.
>
Per August BLOMQVIST
>
Per GREN
1807-02-13 Pommern. G. Död på arméns sjukhus i Norrtälje.
>
Wilhelm THUNELL
Int. avsk.
>