< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0058

Rote

Valla

Rotegård 1

Walla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wäfwelsta

Mantal 2

1

Socken

Husby-Oppunda

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 70, 1688 –60, fr o m 1710 — 58.

Rotens sammansättning år 1686:
Walla — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Eric Sparres arvingar.
Wäfwelsta — Erich, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Eric Sparres arvingar.

Rotens sammansättning år 1728:
Walla — Anders och Karl, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Bengt Horn.
Wäfelsta — Erich, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Bengt Horn.

Soldater vid detta torp