< Tillbaka <
Info om rote

Flåsta

Rotens nummer år 1686 — 71, 1688 — 61, fr o m 1710 — 57.

Rotens sammansättning år 1686:
Flåttersta — Per, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Eric Sparres arvingar.
Flåttersta — Hans, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Eric Sparres arvingar.

Rotens sammansättning år 1728:
Flåttersta – Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Bengt Horn.
Flåttersta – Lars, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Bengt Horn.

Håller trosshäst ?–31/12 1817.

En soldat, nr 57, är anmäld död å sjukhus i Sverige febr 1809. Kan det vara Pehr Frost?

Torp

Torpnummer

SR-00-0057

Rote

Flåsta

Rotegård 1

Flåttersta

Andel 1

1

Rotegård 2

Flåttersta

Andel 2

1

Rivet

X

Kartklipp

Socken

Husby-Oppunda

Kompani

Livkompaniet

Soldater vid detta torp