< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0056

Rote

Väsby

Rotegård 1

Wäsby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Aspetorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Tranwik

Mantal 3

1/2

Rivet

X

Socken

Husby-Oppunda

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 74, 1688 — 63, fr o m 1710 — 56.

Rotens sammansättning år 1686:
Wäsby, 3/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Erich Sparre.
Apeltorp — Per. 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich Sparre.
Tranwik, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Wäsby, 1/2 Mantal, står i roten för 3/4 Mantal. Possessor: Lands Staten.
Aspetorp — Per och Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Förpantning.
Tranwik — Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Bengt Horn.

Soldater vid detta torp