< Tillbaka <
Info om rote

Harbro

Torp

Torpnummer

SR-00-0554

Rote

Harbro

Rotegård 1

Harebro

Mantal 1

1

Rotegård 2

Harebro

Mantal 2

1

Socken

Björnlunda

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 904, år 1866 — 548, fr o m år 1710 — 554.

Rotens sammansättning år 1686:
Harebro — Olof Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Harebro — Gustaf, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Harebro — Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Harebro — Gustaf, 1 Mantal. Possessor: Lands Staten.

Anslagen till trumslagare 27/9 1839 — 31/12 1853.

Manbyggnad uppförd 1897, reparerad 1925.

Soldater vid detta torp

Anders FLINK
>
Anders NYMAN
G. GM-83 gammal karl, bevist Pommerska kriget, ofärdig i högra axeln som gör honom oförmögen att förtjäna sig födan. Begär och får avsked med underhåll. Tjänt mycket väl. Utflyttad t Sandvik 1785.
>
Anders PAMP
G. -93 till Stockholm på stenhuggningsarbete. -02 kommenderad till Haga.
>
Anders RUNMAN
Rymt 16/6 1716.
>
Anders STRÅL
G. GM-39 sjuk å sjukhus och anmäles såsom oförmögen till vidare krigstjänst i anseende till sjuklighet, vilket styrkes med läkarbetyg. Får avsked med anmälan till underhåll på expektans. Bevistat 1813-14 års [...]
>
Carl Gustaf ROTH
G.
>
Carl LOD
Ev född 30/6 1789. Inflyttad fr Gåsinge. Föräldraskapet är inte helt klarlagt. Utflyttad via Ärja i Åker till Turing, Botkyrka och 1833 till Bromma. Arbetade som statardräng.
>
Erich FLINK
>
Hans LÄNDBERG
Avancerat till Corporal vid 451 = V:a Forssa i Forssa. Kan skriva. Dödsdag eventuellt 9/2 1719.
>
Johan Albert ROTH
G.
>
Johan Eric NYSTRÖM
!Avhänt sig livet genom skjutning". Vigsel 19/10 1856 med pigan Stina Lotta Eklund i Hallsta, 22 år.
>
Johan NYMAN
Var i tjänst 1739.
>
Johan Petter ROTH
G. Son till soldat 501 Roth?
>
Lars HARBERG
Har gårdsbruk och i dess ställe hit satt Pehr Månsson. Fått utr 1718 = 547. Ny värja 1717.
>
Niels PÅFELSSON
583 = 599 Åshammar, Kattnäs.
>
Nils NYMAN
Död på Örlogsflottan.
>
Pehr HARBERG
Skytt (Vad var det för yrke! Jägare?). GM-33 Karlen huvudsvag, kan ej lära exercera, får avsked. (12 år att komma på det!?)
>
Pehr HARBERG
Död hemma på roten. Fått ny råck.
>