< Tillbaka <
Info om rote

Tölö

Torp

Torpnummer

SR-00-0553

Rote

Tölö

Rotegård 1

Töhle

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Ullewij, Gåsinge

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Skottwång

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Hyttan

Mantal 4

1/4

Socken

Björnlunda

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 919, år 1688 — 554, fr o m år 1710 — 553.

Rotens sammansättning år 1686:
Töhle — Daniell Nilsson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Ullewij, Gåsinge — Per, 1/2 Mantal.
Av Wäsby i Ytter-Enhörna — 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Handelsman Per Munck.

Rotens sammansättning år 1728:
Töhle — Daniel, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gustaf Wattrang.
Ullewij, Gåsinge — Erick, 3/8 Mantal, står för 1/2 Mantal.
Skottwång — Johan, 1/4 Mantal, står för 1/2 Mantal.
Hyttan — Erich Persson, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Roten anslagen till Furirs nummer 1/1 1881 — 1901?

Roten anslagen till Musikens underhåll 1/1 1833 — 1/1 1881.

Roten anslagen till underofficers lön 5/2 1816 — 31/12 1832.

Roten vacant till Statsverket 22/10 1795 — 27/1 1804.

Div notering: 753 Ark Silvermedalj för tapperhet i fält – Leipzig 1813.

Soldater vid detta torp