< Tillbaka <
Info om rote

Vidby

Torp

Torpnummer

SR-00-0552

Rote

Vidby

Rotegård 1

Widby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Karsta

Mantal 2

1

Flyttat

X

Socken

Björnlunda

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 915, fr o m år 1688 — 552.

Rotens sammansättning år 1686:
Carlsta — Anders Larsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Wijby — Lars Olofsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Wattrang.

Rotens sammansättning år 1728:
Widby — Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Karsta — Änkan, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Wattrang.

Roten anslagen till lönefyllnad åt underofficer 1/1 1881 — 1901.

Roten anslagen till musikens underhåll 1/1 1862 — 1/1 1881.

Roten anslagen till trumslagare 31/12 1853 — 1/1 1862.

1935 skänkte Kammarherre Carl Wattrang ST till Björnlunda hembygdsgård.

Soldater vid detta torp

Anders LEIJON
26/7 1789 till Sveaborg. Var i tjänst där 6/10 -89.
>
Anders Petter STORM
Vid GM-39 kommenderad till Långholmen. GM-48 Begär och får såsom sjuklig och otjänstbar avsked. Tjänt väl.
>
Eric WIMAN
GM-78 Tjänt inalles 39 år, men står kvar till nästa GM på egen anhållan. GM-83 Gammal karl, bevistat hela Pommerska kriget, tjänt med beröm. Oförmögen att sig själv försörja, får på begäran avsked med anm [...]
>
Johan WIDMAN
GM-10 Är alltid fånig, och oduglig till Kgl. Maj:ts tjänst. Hela monderingen borta - förutom blå råcken.
>
Lars WIDMAN
1739 kommenderad på Fregatten Drottningholm.
>
Niels KRÅKA
Fick sitt soldatnamn 1690.
>
Nils LEJON
Anställd c:a 1790. Avskedsår 1811 med frågetecken. 1793 sjuk i lägret. Var i tjänst 1802. Deltagit i Pommerska och Västerb. strider. Får avsked och anmäles till underhåll. Ranzonerat sig själv. Utflyttad till [...]
>
Olof SAHLIN
Corporal 27/2 1849. 1851 till Carlsborg. Förordnad till Furir på kompaniet 31/12 1853.
>
Olof WIDMAN
Bekommit ny utr 1718 = 547. Fått värja 1717. Efter 1718 bekommet råck. Förkommet handskar samt de svarta halsdukarna uti sjukkvarteret Wästra Ede.
>
Per WIDMAN
>
Petter ORM
GM-23 Ställes på 1 års förbättring för sjuklighet. GM-30 Gammal. Bevistat 1805 års fälttåg. Blesserad är 1809 vid Säfvar. Vid samma tillfälle fången. Bevistat därpå följande fälttåg. Anmäles till under [...]
>
Petter WIDMAN
GM-42 Är 50 år gammal, har ock tidigare tjänst för adelns ryttare. För gammal. Kasseras.
>
Swen WIDMAN
Född i Småland. GM-44 Karlen enögder, gammal och till tjänstgörande oduglig. Roten begär att han må bliva casserad. Kan intet antagas.
>