< Tillbaka <
Info om rote

Svinäs

Torp

Torpnummer

SR-00-0550

Rote

Svinäs

Rotegård 1

Swin Näs

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Wretuna

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Långholmstorp

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Kragtorp

Mantal 4

1/4

Socken

Björnlunda

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 920, år 1688 — 555, fr o m år 1710 — 550.

Rotens sammansättning år 1686:
Långholmztorp — Joen, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Swinnäs — Daniell, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Maria Rosenstierna.
Wretuna — Per, 1/4 Mantal. Possessor: Watrang.

Rotens sammansättning år 1728:
Swin Näs — Nils, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Wretuna — Gustaf, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Wattrang.
Långholmstorp — Erick, 1/2 Mantal. Possessor: Kronan behållet.
Kragtorp — Enkian, 1/4 Mantal. Possessor: Jägeristaten (Tillkom år 1710).

Roten anslagen till lön åt Spel i nummer 1/1 1833 — 14/12 1880.

Roten anslagen till lön åt underofficer 5/2 1816 — 31/12 1832.

Soldater vid detta torp