< Tillbaka <
Info om rote

Väsby

Torp

Torpnummer

SR-00-0055

Rote

Väsby

Rotegård 1

Wäsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Malm

Mantal 2

1/2

Socken

Husby-Oppunda

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 67, 1688 — 57, fr o m 1710 — 55.

Rotens sammansättning år 1686:
Wäsby — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gerhard Berckner.
Malm — Niels, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Lands Staten.

Rotens sammansättning år 1728:
Wäsby — Pär och Jöns, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gerhard Berckner.
Malm — Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Lands Staten.

Soldater vid detta torp