< Tillbaka <
Info om rote

Askartorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0549

Rote

Askartorp

Rotegård 1

Askartorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Präst Ekeby

Mantal 2

1

Rotegård 3

St. Jägardal

Mantal 3

1/4

Socken

Björnlunda

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 901, år 1688 — 547, fr o m år 1710 — 549.

Rotens sammansättning år 1686:
Mälby — Niels Larsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Askartorp — Pehr, 1/2 Mantal.
St. Jägardal, Frustuna — 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Wernstedt.

Rotens sammansättning år 1728:
Askartorp — Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Präst Ekeby — Olof, 1 Mantal.
St. Jägardal — Anders, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Roten anslagen till underofficerslön 10/3 1816 — 16/12 1820.

Soldater vid detta torp