< Tillbaka <
Info om rote

Glåttra

Torp

Torpnummer

SR-00-0544

Rote

Glåttra

Rotegård 1

Glåttra

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Glåttra

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Gransta

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Säfwertorp

Mantal 4

1/4

Socken

Runtuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 527, from år 1710 — 544.

Rotens sammansättning år 1686:
Glåthra — Anders, 1/2 mantal. Huvudrote.
Glåthra öde. Herrskapet svarar. 1/2 mtl.
Gransta — Olof, 1/4 mtl.
Säfwetorp — Per, 1/4 mtl. Possessor: Hehl: Silfwerstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Glåttra — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Landsstaten.
Glåttra — Per, 1/2 mtl. Possessor: Infanteriet.
Gransta — Änkan, 1/4 mtl. Possessor: Landsstaten.
Säfwertorp — Nils, 1/4 mtl. Possessor: Schering Rosenhane.

Grått 1690, Grått 1744, Frimodig 1802, Mod 1879.

Soldater vid detta torp