< Tillbaka <
Info om rote

Kongaberga Hedvigslund

Torp

Torpnamn

Hedvigslund

Torpnummer

SR-00-0543

Rote

Kongaberga

Rotegård 1

St. Axmora

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kongberga

Mantal 2

1

Socken

Runtuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 531, from år 1710 — 543.

Rotens sammansättning år 1686:
Axmora — Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Jöran Ulfstrand.
Kongeberga — Måns, 1 mtl. Possessor: Gyldenkrsnts.

Rotens sammansättning år 1728:
St. Axmora — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gerhard von Berckner.
Kongberga — Johan, 1 mtl. Possesor: Infanteriet.

Vacant till statsverket 1/1 1794 — 28/3 1801.

Soldater vid detta torp