< Tillbaka <
Info om rote

Runtuna Ekartorp

Rotens nummer år 1686 — 526, from år 1710 –542.

Rotens sammansättning år 1686:
Runtunaby — Erich, 3/4 mantal. Huvudrote.
Tofwetorp — Johan Persson, 1/2 mtl.
Torpestanääs — Per, 1/4 mtl.
Penningeby, Ludgo — Tore, 1/4 mtl.
Possessor för ovanstående Lindehielm.

Rotens sammansättning år 1728:
Runtunaby — Nills, 3/4 mtl. Possessor: Mårten Lindhielms arvingar.
Tofwetorp –Nils, 1/2 mtl.
Torpestanääs — Lars, 1/4 mtl.
Penningeby, Ludgo — Anders 1/8 mtl står för 1/4 mtl.
Possessor för ovanstående: Fru Elisabeth Clerck.

Torp

Torpnamn

Ekartorp

Torpnummer

SR-00-0542

Rote

Runtuna

Rotegård 1

Runtunaby

Andel 1

3/4

Rotegård 2

Tofwetorp

Andel 2

1/2

Rotegård 3

Torpestanääs

Andel 3

1/4

Rotegård 4

Penningeby

Andel 4

1/4

Torp PDF

Socken

Runtuna

Kompani

Nyköpings kompani

Soldater vid detta torp