< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0541

Rote

Eneby

Rotegård 1

Eneby Olof

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Eneby Jöran

Mantal 2

1/2

Socken

Runtuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 528, from år 1710 — 541.

Rotens sammansättning år 1686:
Eneby — Niels, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Eneby — Olof, 1/2 mtl.
Fåla Ripsa — Per, 1/2 mtl. Possessor: Maurits Posse.
Insp Elfver Jansson. Maurits Posses arvingar.

Rotens sammansättning år 1728:
Eneby — Olof, 1/2 mtl. Possessor: Infanteriet.
Eneby — Jöran, 1/2 mtl. Possesor: Infanteriet.

Soldater vid detta torp

A W WALLIN
Approberad vid GM 6/9 1902.
>
Anders ENBOM
-89 sjuk.
>
Anders FRIMODIGH
Erhöll soldatnamnet 1688. Sjuk hemma.
>
Anders TRYGGER
>
Carl Johan ENQVIST
1851 Carlsborg. Avförd ur regs rullor för stöld.
>
Carl Leonard ENQVIST
Blev aldrig approberad, då han vid GM 1848-06-21 "såsom skadad i ögat ogillad". Dösåret osäkert.
>
Carl RUNMAN / RUNDMAN
Gift. Återkom från fransk fångenskap och insattes på detta nummer. -17 Södertälje. GM -35: Begär och får avsked. Anmäles till underhåll. Tjänt 6 år i Frankrike. Varit fången. Sjuklig. Visat särdeles gott [...]
>
Carl Simon ENGQVIST
>
Friedric KIÖLER
Befordrad till förare 1766-08-20.
>
Jonas ENBOM
-18=. Appr. Bekommit råck. Död på marschen ur Norge. Förkommit musqvet, bajonett, värja, hatt, handskar, gehäng med slöja, skinntröja, byxor, gula strumpor, skospännen och 2 svarta halsdukar under H Snells comma [...]
>
Lars ENBOM
Hemkom från Dansk fångenskap och här insatt. Tillhörde tidigare nr 540. För dess sjuklighets skull i bröstet samt orkeslös erh H.H.B. o G-mj F. interna avsked.
>
Nils ENBOM
Född i Hälsingland.
>
Nils ENBOM
1761 sjuk i Stralsund. Roten vacant i Pommern 10/6 1762.
>
Oluf TRYGGER
Granadier-Taska med Gehäng förlorat i slaget vid Helsingborg 1710-02-28, där han blesserades. Dog i kvarteret i Egby sn.
>
Pehr EN
Artilleribesättning till Åland 9/2 1809. -02 Drottningholm. KM -15 är sjuklig och har bråck och får avsked, och som han bevist alla fälttågen sedan 1805, så anmäles han till uh.
>
Pehr ENBOM
-33 god o gillas. -41 till galär. Esq.
>
Reinhold EEN
Vid GM -39 kom till Långholmen.
>