< Tillbaka <
Info om rote

Lilla Kallmyra Hagstugan

Torp

Torpnamn

Hagstugan

Torpnummer

SR-00-0539

Rote

Lilla Kallmyra

Rotegård 1

Sacellan

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sacellan

Mantal 2

1

Socken

Spelvik

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 522, fr o m 1710 — 539.

Rotens sammansättning år 1686:
Kallmyra — Öde, 1 mtl. Huvudrote.
Kallmyra — Måns, 1 mtl.

Rotens sammansättning år 1728:
Sacellan — Aron 1/2 mtl, står för 1 mtl. Possessor: Cappellans bohl.
Sacellan — Per 1/2 mtl, står för 1 mtl. Possessor: Cavalleriet

Soldater vid detta torp

Anders DUFWA
Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Anders Petter ÖMAN
Inflyttad 1829 Nyköping. Tp till nr 535 14/9 1830.
>
Anders WETTERBERG
Vac.
>
Carl August BRAWO
Inflyttad L:a Malma 1857. -79 Vaxholm. -58 Carlsborg. UH 9/8 1887. Flyttade från Hagstugan 1889 till fattighuset, Spelvik. Var i tjänst 1879.
>
Carl Eric GRAMM
Inflyttad Runtuna 1831. Utflyttad Sjöstugan Spelvik 1857. GM -55 begär och får såsom oduglig till krigstjänst avsked med anmälan till uh på expektans, dock med skyldighet att kvarstå till uppnådda 25 tjänsteå [...]
>
Carl LINDBOM
Var i tjänst 1763. Bevistat Pommerska kriget. Avsked med anmälan till uh. Corporal 6/7 1757.
>
Christian WESRBERG
I tjänst 1739.
>
Gustaf WESTERBERG
>
Hans LINDBOM
Hemkom ur dansk fångenskap och här insatt. Anst vid nr 545 1710. GM -33 karlen har torrvärk, alldeles oduglig, begär och får avsked.
>
Johan BERGGREN
Avanc till corp vid 451. Kan skriva -18=, men musqvet, bajonett och värja sedan sista GM. Bekommit kappa och råck.
>
Johan KALL
Utflyttad till Janslund. -93 sjuk i lägret. I tjänst 1802.
>
Karl LINDBOM
Korpral 1757-07-06. Bevistade Pommerska kriget. GM -78 plågas av rosen, avsked med anmälan till underhåll.
>
Lars MYRA
>
Olof BERGGREN
Olofsson fått sig utbyta i nov, 1715 mot Johan Ersson.
>
Olof KULA
Utflyttad 30/3 1810 till nr 540. Tidigare vargeringskarl. Medalj för tapperhet i fält ( Säfvar ).
>
Oluf BERGQWIST
Blesserad i slaget vid Helsingborg 28/2 1710, där Piquen förlorades. Rymt med hela monderingen från quarteret i Egby sn.
>
Petter LIND
-17 Södertälje. GM -26 sjuk på roten. Får avsked för sjuklighet enligt inlämnat betyg. Inflyttad Runtuna 1812. Utflyttad Pettersborg Spelvik 1826.
>