< Tillbaka <
Info om rote

Spelvik

Rotens nummer år 1686 — 525, fr o m 1710 — 528.

Rotens sammansättning år 1686:
Spelwik — Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Grinda — Niels, ½ mtl. Possessor: Cath. Silfwerstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Olsson — Anders, 1 mtl. Possessor: Joh. Stockenburg.
Grinda — Elfwer, ½ mtl. Possessor: Cavalleriet.

Torp

Torpnummer

SR-00-0538

Rote

Spelvik

Rotegård 1

Olsson

Andel 1

1

Rotegård 2

Grinda

Andel 2

½

Socken

Spelvik

Kompani

Nyköpings kompani

Soldater vid detta torp