< Tillbaka <
Info om rote

Värlund Logvreten

Torp

Torpnamn

Logvreten

Torpnummer

SR-00-0536

Rote

Värlund

Rotegård 1

Wärlund

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Wärlund

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

L:A Stene

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Bäcktorp

Mantal 4

1/4

Rivet

X

Socken

Ludgo

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 535, år 1688 — 468, fr o m år 1710 — 536.

Rotens sammansättning år 1686:
Wärlundh — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Wärlundh — Olof, 1/2 Mantal.
Stene — Jöns, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Maurits Posse.
Bäcketorp, Runtuna — Lars, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wärlund — Per Persson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Wärlund — Per Andersson, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Maurits Posses arvingar.
L:a Stene — Lars, 1/4 Mantal. Possessor: Gerh. von Berckner.
Bäcktorp — Olof, 1/4 Mantal. Possessor: Sch. Rosenhane.

Soldater vid detta torp