< Tillbaka <
Info om rote

Ryssinge

Torp

Torpnummer

SR-00-0535

Rote

Ryssinge

Rotegård 1

Rysinge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wärlundzqwarn

Mantal 2

1/2

Socken

Ludgo

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 536, år 1688 — 469, fr o m år 1710 — 535.

Rotens sammansättning år 1686:
Rysinge — Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Wärlundzqwarn — Per Matzon, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Maurits Posse.

Rotens sammansättning år 1728:
Rysinge — Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gerhard von Berckner.
Wärlundzqwarn — Nils, 1/2 Mantal. Possessor: Maurits Posses arvingar.

Roten vacant till Statsverket/Krigsacademin 27/5 1793 — 1/10 1803.

Soldater vid detta torp

Anders Gustaf BJÖRK
Antecknat vid GM 1902 "Uppnått 50 levnadsår. Kvarstår". Fick han avsked - eller ej?
>
Anders SÖDERLUND
>
Anders WALLTER
GM30 Kasserad för vanfrejd.
>
Anders WERRE
Född i Västergötland. GM 11/10 1744 Begär att få sig utbyta mot en god karl, som beviljas. Byte 3/9 -46. GM-50 Interimsavskedet confirmeras, skall erlägga 2 D. Smt. recognistion till Krigsmanshuset.
>
Anders WÄNNERSTRÖM
Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Anders ÖMAN
Avförd ur regementets rullor för snatteri.
>
Carl Petter ASK
Avsked genom utlejning.
>
Daniel WESSEL
Var avgången Corporal. Förmedelst Torrvärk och orkeslöshet erhållit Högvälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs interimsavsked.
>
Eric FALLK
1759 sjuk i kvarteret. GM-74 bibehålles, men när han sig till avsked anmäler hos Chefen må honom rekommenderas dubbelt underhåll. Nr 500 = Åby, Ripsa.
>
Erich RYSS
God och gillas. I tjänst -39.
>
Erick RYSS
Förmedelst dess huvudsvaghet erhållit Högvälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs interimsavsked. -18 =, allenast bekommit ny Musqvet, Bajonett och Värja 1717. -19 =. Skispännen borta vid Jösta Krig 20/10 1718.
>
Johan BROMS
F.d. "Lif-Gardist". GM-23 Avsked för dubbel-bråck enligt läkarbetyg.
>
Johan David eller Daniel TROPP
GM-72 Begär och får avsked. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Nr 507 = Torp, Lid.
>
Johan RYBERG
GM-93 Klen och svag. Undermålig. Får avsked.
>
Jöns / Jonas RYSS
"Blefwen wid Stralsundh 1715". Ränseln förlorad vid Helsingborg 28/2 1710. Död 1715?
>
Mats Mattias RYBERG
1789 sjuk. "Väl manhaftige!" Vid ett tillfälle även kallas "Risberg". Gift med Anna Larsdotter. Död i Finland 1790.
>
Olof RYSS
>
Pehr RYD
KM-15 Begär och får avsked i anseende till svag kroppsbyggnad och befälets intyg att han längre tid varit sjuk och ej tjänstbar.
>
Pehr RYSS
GM 28/4 -42 Kommenderad på transportfartygen. Absens.
>