< Tillbaka <
Info om rote

Löta Löthstugan

Torp

Torpnamn

Löthstugan

Torpnummer

SR-00-0534

Rote

Löta

Rotegård 1

Löta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Sellberga

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Dahl

Mantal 3

1/2

Socken

Ludgo

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 538, år 1688 — 471, fr o m år 1710 — 534.

Rotens sammansättning år 1686:
Sehlberga — Enkian, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Lötha — Korth, 1/2 Mantal.
Dahl — Lars, 1/2 Mantal. Possessor: Christina Silfwerstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Löta — Lars, 1/4 Mantal, står för 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Sellberga — Anders, 1/2 Mantal. Possessor: Lands-Staten.
Dahl — Lars, 1/2 Mantal. Possessor: Jungfru A. Chr. Gyllencrants.

Roten anslagen till Volontär i nummer 14/12 1880 — 1901?

Roten indragen till lönefyllnad åt underofficer 1/1 1833 — 14/12 1880.

Roten indragen till underofficerslön 3/6 1817 — 31/12 1832.

Roten vacant till Statsverket 1/1 1794 — 28/3 1801.

Soldater vid detta torp