< Tillbaka <
Info om rote

Mallinge

Torp

Torpnummer

SR-00-0533

Rote

Mallinge

Rotegård 1

Mallinge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Starsin

Mantal 2

1

Socken

Ludgo

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 504, år 1688 — 493, fr o m år 1710 — 533.

Rotens sammansättning år 1686:
Mallinge — 1 Mantal. Huvudrote.
Starsin — 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Maurits Posse.

Rotens sammansättning år 1728:
Mallinge — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Starsin — Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Maurits Posses arvingar.

Roten indragen till Musikens underhåll 1/1 1881 — 1901.

Roten indragen till lönefyllnad åt underofficer 1/1 1862 — 1/1 1881.

Roten indragen till Spel i nummer 8/8 1834 — 1/1 1862 jämligt 1833 års lönestat.

Roten indragen till Regementsmusiken 1806 —

Roten indragen till Regementets Militair-Schola — 1806.

Soldater vid detta torp