< Tillbaka <
Info om rote

Fnöska

Torp

Torpnummer

SR-00-0531

Rote

Fnöska

Rotegård 1

Fnöska

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Råggiärdswik

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Skogtorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

L:A Wäfwelsta, Lid

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Sågen, Runtuna

Mantal 5

1/8

Rotegård 6

Stubbängen, Runtuna

Mantal 6

1/8

Socken

Ludgo

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 539, år 1688 — 472, fr o m år 1710 — 531.

Rotens sammansättning år 1686:
Rågiölzwijk — Per, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Skougztorp — Anders, 1/8 Mantal.
Fnöska — Lars, 1/2 Mantal.
Wäfwelsta, Lid sn — Per, 1/4 Mantal.
Sågen — Lars, 1/8 Mantal.
Stubengh, Runtuna sn — Jöns, 1/8 Mantal.
Kwedbytorp, Runtuna sn — Anders, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lindhielms.

Rotens sammansättning år 1728:
Fnöska — Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Råggiärdswik — Erick, 1/4 Mantal.
Skogtorp — Olof, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Anna Elisabet Clerck.
L:a Wäfwelsta, Lid — Erick, 1/4 Mantal. Possessor: Fru Maria de Besch.
Sågen, Runtuna — Erick, oskattlagt, står i Roten för 1/8 Mantal.
Stubbängen, Runtuna — Nils, 1/8 Mantal.
Qwedbytorp, Runtuna — Per, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Carl Gustaf Creutz arvingar.

Roten vakant till Statsverket 15/2 1796 — 28/3 1801.

Soldater vid detta torp

Anders ASP
>
Anders LIUNG
-18 bekommit allenast Råck. Hatt, handskar, Gehäng med Sellja, Bantlertaska med rem, Kruthorn, Smörjhorn, Fängnålar, 2 Svarta Halsdukar, Gula strumpor, Värja, Bajonett, Skinntröja, Byxor, Musqvetståck med lås f [...]
>
August Fredrik FLINK
>
Carl Gustaf LINDEVALL
Nr 536 = Värlunds rote i Ludgo.
>
Carl Johan RUNDSTRÖM
GM-63 Ställes på 1 års förbättring för liderlighet.
>
Carl UDD
1817 till Södertälje. GM-42 Styrker med läkarbetyg sin sjuklighet och oförmögenhet till krigstjänst. Begär och får avsked med anmälan till underhåll på expektans. Bevistat 1813-14 års krig. Tjänt med mycket [...]
>
Eric BERGSTRÖM
>
Georg / Jurgen RÅCKMAN
Född i Danzig 1721. GM-50 Interimsavskedet confirmeras och bör han erlägga 1 D. Smt. till Krigsmanshuset.
>
Gustaf RUNDSTRÖM
Nr 538 = Spelviks rote i Spelvik.
>
Johan RÅCKMAN
Var i tjänst 1739. Befordrad till Corporal vid nr 501 Sparsta i Lid sn.
>
Jöns BRUSE
Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Karl Otto FLINK
Tidigare tjänat vid Svea Lifgarde i 7 år. GM-83 Avsked. Anmäles till underhåll på expektans. Tjänt väl. Underhåll 1890.
>
Mats LIUNG
GM-28 Svag, oduglig, kan ej förbättras. Får avsked.
>
Mårten LINDSTRÖM
Rymt 14/1 1793. Roten vakant.
>
Pehr RÅCKMAN
GM-50 approberad. 1759 sjuk i Quarteret. GM-63 ofärdig i bägge benen och har ett svagt bröst. Får avsked.
>
Per LIUNG
-18 = allenast bekommit ny Musqvet och Bajonett 1716 samt ny Värja 1717. GM-18 Karlen sjuklig, casseras.
>
Pähr JUNGH
GM-10 Var commenderad på Oxevakt vid Häsletre och sedan intet igenkommit. Borta med hela monderingen. Vacant.
>
Pär LIUNG
Efterbliven 16/3 1716.
>