< Tillbaka <
Info om rote

Sättra

Torp

Torpnummer

SR-00-0530

Rote

Sättra

Rotegård 1

Sättra

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Rotetorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Wärlundh

Mantal 3

1/2

Socken

Ludgo

Kompani

Nyköpings kompani

Torpnamn: “Slaghagen” år 1750.

Rotens nummer år 1686 — 537, år 1688 — 470, fr o m år 1710 — 530.

Rotens sammansättning år 1686:
Sättra — Knuth, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Maurits Posse.
Rotetorp, Runtuna — Olof, 1/2 Mantal. Possessor: Hehl. Silfwerstierna.
Wärlundh — Olof Larsson, 1/2 Mantal. Possessor: Falkenberg.

Rotens sammansättning år 1728:
Sättra — Hans, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Maurits Posses arvingar.
Rotetorp — Erick, 1/2 Mantal. Possessor: Schering Rosenhane.
Wärlundh — Erick, 1/2 Mantal. Possessor: Maurits Posses arvingar.

Soldater vid detta torp