< Tillbaka <
Info om rote

V. Malma Harsjön

Torp

Torpnamn

Harsjön

Torpnummer

SR-00-0528

Rote

V. Malma

Rotegård 1

V:A Malma

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ugglekulla

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Bouglund

Mantal 3

1/4

Socken

Ludgo

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 544, år 1688 — 478, fr o m år 1710 — 528.

Rotens sammansättning år 1686:
V:a Malma — Öde. Herrskapet svarar, 1 Mantal. Huvudrote.
Ugglekulla — Jacob, 1/4 Mantal.
Bagglundh — Olof, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Christina Silfverstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
V:a Malma — Swen, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Jesper Ehrencreutz arvingar.
Ugglekulla — Anders, 1/4 Mantal. Possessor: Jungfru A. Ch. Gyllencrants.
Bouglund — Anders Hylting, 1/4 Mantal. Possessor: Förrådskassan inlöst förpantning.

Soldater vid detta torp

Anders KAHR
Avförd ur rullorna för stöld.
>
Anders MALM
>
Anders MALM
-18 =. -19 Bekommit allenast Råck. Förkommit under Capit Bohs commando Gehäng, Sölja, Kruthorn, Smörjhorn, Fängnålar, Skospännen samt Bajonett. Död hemma på Roten.
>
Anders THUNBERG
I tjänst 1813. Interimsavsked på begäran och med Rotens bifall. Confirmerades 21/4 1817.
>
Eric LILJA
Soldat utan lega. Var i tjänst 1806.
>
Eric MALM
Född i Uppland. GM 15/5 1750 "Har benskador på vilkas botande Roten måste giva kostnad så framt han skall bliva stående". Utflyttad 30/5 1757.
>
Eric MARS
GM-23 Får avsked för sjukligeht enligt läkarbetyg.
>
Gustaf MALM
>
Johan BREM
Begär och får avsked med anmälan till underhåll på expektans, dock med skyldighet att kvarstå till uppfyllda 25 tjänsteår. Tjänt väl. Avsked 21/1 1849. Nr 509 = Holmby, Ripsa.
>
Johan ENBERG
GM-74 Sjuklig. Får avsked.
>
Johan MALM
Å nr 534 "Lööt". I tjänst 1739. Nr 534 = Löta, Ludgo.
>
Johan RAGNAR
GM-35 Erhåller avsked såsom döv och sjuklig enligt läkarbetyg.
>
Jöns MALM
>
Jöns WÄSTER
Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Karl Gustaf RUNDQVIST
Underhåll 1896.
>
Lars ASPEQWIST
Kan litet läsa och skriva. Ränsel och Bantler förlorat under marschen mot Skåne 1710.
>
Nils MALMQVIST
26/7 1789 till Sveaborg. Interimsavsked.
>
Olof ÅKERLIND
GM-63 Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg men med förbehåll att stå kvar till 25 tjänsteår. Anmäles till underhåll på expektans. Tjänt väl. Nr 506 = Prestbol, Lid.
>
Pehr JOHANSSON
Efter Högvälborne Herr Baron och Generalmajor permission transporterad till 534 Löta rote, vars soldat Lööt hit satts.
>
Peter MALMGREN
>