< Tillbaka <
Info om rote

V. Malma

Torp

Torpnummer

SR-00-0527

Rote

V. Malma

Rotegård 1

Wäster Malma

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kräkeläng

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Bisjön

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Ludgo

Kompani

Nyköpings kompani

1750 heter soldattorpet “Lilla Dammen”. Revs 1930.

Rotens nummer år 1686 — 543, år 1688 — 477, fr o m år 1710 — 527.

Rotens sammansättning år 1686:
Wäster Malma — Öde. Herrskapet svarar, 1 Mantal. Huvudrote.
Kräkeläng — Öde. Herrskapet svarar, 1/4 Mantal.
Bisjön — 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Christina Silfwerstjerna.

Rotens sammansättning år 1728:
Wäster Malma — Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Jesper Ehrencreutz arvingar.
Kräkeläng — Joen, 1/4 Mantal.
Bisjön — Karl, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Jungfru A. Chr. Gyllencrants.

Soldater vid detta torp

Anders HOLMBERG
1793 sjuk i lägret. GM-97 har bråck, får avsked. Nr 509 = Holmby, Ripsa.
>
Anders MALMBERG
26/7 1789 kommenderad till Finland och Sveaborg.
>
August Wilhelm WEDHOLM
GM-83 avsked på grund av sjuklighet (styvhet i vänster axel samt vattenbråck). Tjänt väl.
>
BJÖRN
I tjänst 1690.
>
Carl FÄLT
GM-20 Tjänt utan lega, men anhåller att få nummersedel med lega. GM-26 sjuklig, behäftad med gikt. Får avsked. Var i tjänst 1813.
>
Carl MALMSTEDT
>
Erich MALLM
GM 1686: "Uthan Gewähr, ty Hans Antecessor (= företrädare) ähr dher medh förrymbd".
>
Erik MAST
>
Gustaf Adolf WESTER
>
Johan MALLMSTEDT
År 1739 kommenderad på Fregatten Drottningholm.
>
Lars MALMSTEDT
KM-88 gammal och orklös, tjänt 30 år, får avsked och anmäles till underhåll.
>
Lars PIHL
Skinntröja, Byxor och Halsduk förkommit genom sjukdom. Död i kvarteret, Sallurp sn.
>
Lars SPETS
GM-48 Begär och får avsked med anmälan till underhåll på expektans, dock med skyldighet att kvarstå till uppnådda 25 tjäsnteår. Tjänt väl. Lämnade tjänsten 14/11 1848. Nr 538 = Spelvik rote i Spelvik.
>
Olof MALMSTEDT
>
Pehr Eric SPETS
1851 kommenderad till Karlsborg. GM-76 Avsked för sjuklighet och med Rotens medgivande. Underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl. Underhåll 1879.
>
Pehr HIORT
Ny utr år 1718 = nr 501. Hatten uppbrunnen 21/11 1718. Roten var vakant 1733.
>
Pehr SKEPP
Avförd ur regementets rullor för stöld.
>
Per BÄRSON
Rymd. Första delen av efternamnet oläsbar.
>
Peter BOBERG
I tjänst 1802.
>
Swen MALMSTEDT
>