< Tillbaka <
Info om rote

Ön Wägen

Torp

Torpnamn

Wägen

Torpnummer

SR-00-0526

Rote

Ön

Rotegård 1

Öhn

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Ödebrunn

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Tywik

Mantal 3

1/2

Socken

Ludgo

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 545, år 1688 — 479, fr o m år 1710 — 526.

Rotens sammansättning år 1686:
Lywik — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Christina Siöbladh.
Ödesbrunn — Öde. Herrskapet svarar, 1/2 Mantal.
Öhn — Erich, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Hehl. Silfwerstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Öhn — Måns, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Jungfru A. Ch. Gyllencrantz.
Ödebrunn — Anders, 1/2 Mantal. Possessor: Joh. Stockenbourg.
Tywik — Lars, 1/2 Mantal. Possessor: Fru Brita Magd. Fleetwod.

Roten vakant till Statsverket 1/1 1793 — 27/1 1802.

Roten anslagen till Krigsacc. å Carlberg 17/6 1792 — 1/1 1793.

Soldater vid detta torp

Anders BENGTZON
Legd av Jöns Andersson. "Rymmer Anders stånde Jöns Knecht".
>
Anders NORDHOLM
Kan skriva. -18 =. Musqvet, Bajonett och Värja sedan sista GM. -19 bekommit Kappa och Råck. GM-19 Karlen skjuten i huvudet vid Stäket och armen, kan intet göra tjänst. Casseras.
>
Carl BARD
GM-45 Lider av ros i högra benet och alltså oduglig till krigstjänst enligt läkarbetyg. Får avsked.
>
Carl GUMMELIUS
1774 och 1778 sjuk å Roten. Interimsavsked.
>
Carl Gustaf DOLK
Enligt en uppgift född i Vagnhärad 17/10 1827. Troligen fel. Vicekorpral 27/7 1878. Död å Sånga mo.
>
Carl Gustaf SELM
GM-72 Begär och får avsked. Underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Carl HÖGSTRÖM
GM-06 Svag och oförmögen till tjänst. Får avsked.
>
Hans ÖMAN
>
Hindric BARD
Anställd före 1817. 1820 tjänar utan lega, men anhåller att få nummersedel med lega. GM-30 sjuklig. Begär och får avsked. Anmäles till underhåll om godkänt betyg kan anskaffas.
>
Hindrich KNOOP
Blesserad i slaget vid Helsingborg 28/2 1710. Nr 459 = Gnesund, Årdala.
>
Joen QWIJK
>
Johan ASKBOM
Avancerad till Rustmästare vid Compagniet.
>
Jonas ÖHMAN
Inflyttad 27/4 1758. GM-68 Sjuklig av lungsot. Får avsked.
>
Jöns ANDERSON
>
Jöns MYRBIÖRN
I tjänst sedan 1715. Var i tjänst här 1739. Utflyttad 9/4 1758.
>
Olof LIUNG
Nr 592 = Ljunga, Gåsinge.
>
Petter BROBERG
Hemkom från rysk fångenskap och här insatt. I tjänst sedan 1700. GM-33 Karlen gammal och bräcklig, begär och får avsked och som han tjänat i 33 år, varit i rysk fångenskap, blesserad under ögat, i sidan och en [...]
>
Åke MARCKMAN
Hemkom ur dansk fångenskap och här insatt. För dess ålderdom erhållit Högvälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs interimsavsked.
>