< Tillbaka <
Info om rote

Onsberga Stora Hammarstugan

Torp

Torpnamn

Stora Hammarstugan

Torpnummer

SR-00-0523

Rote

Onsberga

Rotegård 1

Onsberga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Runtunaby

Mantal 2

1/2

Rivet

X

Socken

Runtuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 541, from år 1710 — 523.

Rotens sammansättning år 1728:
Onsberga — Fendricken Erich Lund, 3/4 mtl, står för 1 mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Runtunaby — Olof,1/2 mtl. Possessor: Bonden Hans Larsson.

Kruse 1690. Brun 1744. Bergqvist 1802.
Fotot på torpet är taget 1992.

Soldater vid detta torp