< Tillbaka <
Info om rote

Skarpåker Skarpstugan

Torp

Torpnamn

Skarpstugan

Torpnummer

SR-00-0522

Rote

Skarpåker

Rotegård 1

Skarpåker

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Eneby

Mantal 2

1/2

Socken

Runtuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 530, from 1710 — 522.

Rotens sammansättning år 1686:
Skarpåker — Bengt, 1 mtl. Huvudrote.
Eneby. Öde. Brukas av Herrskapet. 1/2 mtl.

Rotens sammansättning år 1728:
Skarpåker — Anders, 1/2 mtl. står för 1 mantal. Huvudrote. Livstidsförläning.
Eneby — Joen, 1/2 mtl. Possessor: Infanteriet.

Husesyn 1776: Stuga, knutarna tjäras och rödfärgas. Förstuga. Loge och fähus, det senare för litet.
År 1847: Stuga med förstuga, avplankat kontor och vind. Fähus med foderlada och skulle. Tröskloge med ett golv.

Soldater vid detta torp