< Tillbaka <
Info om rote

Skarpåker Åkerstugan

Torp

Torpnamn

Åkerstugan

Torpnummer

SR-00-0521

Rote

Skarpåker

Rotegård 1

Skarpåker

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Skarpåker

Mantal 2

1/2

Socken

Runtuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år — 529, from 1710 — 521.

Rotens sammansättning år 1686:
Skarpåker — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Skarpåker — öde. Brukas av herrskapet, 1 mtl.

Rotens sammansättning år 1728:
Skarpåker — Lars, 1/2 mtl står för 1 mtl. Livstidsförläning.
Skarpåker — Erick, 1/2 mtl står för 1 mtl. Livstidsförläning.

Vacant till Statsverket 1/1 1794 — 28/3 1801.

Husesyn 1776: Stuga med förstuga och kammare. Stugknutarna tjäras och rödfärgas. Loge och fähus.

En 521 Edlund utn t Dkrp 1911.
Palm 1690, Åkerman 1744, Skarpsten 1082.

Soldater vid detta torp

Anders NORMAN
För dess sjuklighet erhållit interimsavsked av Hägwälborne Herr Baron och Gen.mj Fuchs. GM -28: gammal och oduglig, får confirmation.
>
Anders SKARP
>
Anders SKARPSTEN
I tj 1802 .
>
Carl Fredrik BRANDT
Avförd ur regementets rulla för rymning.
>
Carl Fredrik FRANK
1879 Komm till ubefskola i Karlsborg. V Krp 6/9 1880. Uh 1906.
>
Carl ÅKERBLOM
>
Carl ÅKERMAN
För begången tjyvnad undfått Kongl. Svea Hovrätts dom av den 30/11 1748 att på 3:ne arbeta uti Marstrand.
>
Didrick FALKENBERG
GM -28 gillas.
>
Eric ÅCKER
vac.
>
Gustaf LÖNN
GM -55 begär och får avsked med anmälan till uh. Tjänt väl. -17 Södertälje. GM -20, får heta Lönn.
>
Gustaf MÖLLERSTRÖM
Rymt.
>
Hans SKARE
Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Johan August GUNNAR
GM -72 Avsk med uh på expektans. Tjänt väl.
>
Jöns BRUHN
Klagade vid GM 1718 över hemkallet 1713 och kronotunnan 1715. Stupade vid S. Stäket 1719.
>
Jöns BRUN
-18 =. Bekommit kappa o råck. Slaget vid Stäket. Där förkom hatt, handskar, skinntröja, byxor, bantlärtaska med rem, kruthorn, smörjhorn, fängnålar, gehäng med sölja, skospänne, värja, musqvet och bajonett.
>
Jöns ÅKERMAN
GM -42 under arrest förd till Norrköping uppå Herr General Major och Landshövdingen Baron Dalb.... begäran, för det han sig förut låtit lega till Båtsman. Absens.
>
Nils BRUN
Tp beviljad av Högvälborne Herr Baron o Gen.mj Fuchs.
>
Nils ÅKERMAN
I tjänst 1739.
>
Olof ÅKERMAN
>
Olof ÅKERSTEDT
GM -78 orkeslös, får avsked. Ankom Pommern från Sverige 12/8 1758. 1759 sjuk i Stralsund.
>
Pehr ÅKERSTEDT
>
SKÖN
rYMDE I gÄVLE 3/10 1808 .
>