< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0519

Rote

Ekesjö

Rotegård 1

Eksiö

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Hampewik

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Wiby

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Biörnkulla

Mantal 4

3/4

Socken

Runtuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 524, from år 1710 — 519.

Rotens sammansättning år 1686:
Hämpewijk — Olof, Spelvik.1/2 Mantal. Huvudrote.
Wijby — Anders, 1/4 mtl.
Ekesiön — Runtuna, 1/4 mtl.
Possessor för ovanstående Hehl: Silfwerstierna.
Björnkulla — Joon, Årdala. 3/4 mtl.

Rotens sammansättning år 1728:
Eksiö, Runtuna — Anders, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Schering Rosenhane.
Hampewik, Spelvik — Olof, 1/2 mtl. Possessor: Johan Stackenbourg.
Wiby — Anders, 1/4 mtl. Possessor: Schering Rosenhane.
Biörnkulla, Årdala — Joen, 3/4 mtl. Possessor: Conrad Ribbing.

Soldater vid detta torp