< Tillbaka <
Info om rote

Djupvik

Torp

Torpnummer

SR-00-0511

Rote

Djupvik

Rotegård 1

Diupwik

Mantal 1

1

Rotegård 2

Giäddsätter

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Kiöhlsätter

Mantal 3

1/4

Socken

Ripsa

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 505, år 1688 — 494, fr o m år 1710 — 511.

Rotens sammansättning år 1686:
Diupwik — Niels, 1 Mantal. Huvudrote.
Giäddsätter — Anders, 1/4 Mantal.
Kiohlsätter — Per, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Maurits Posse.

Rotens sammansättning år 1728:
Diupwik — Nils, 1 Mantal. Huvudrote.
Giäddsätter — Lars, 1/4 Mantal.
Kiöhlsätter — Anders, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Maurits Posses arvingar.

Soldater vid detta torp