< Tillbaka <
Info om rote

Elgesta

Torp

Torpnummer

SR-00-0510

Rote

Elgesta

Rotegård 1

Ellgesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Tällsätter

Mantal 2

1/2

Socken

Ripsa

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 507, år 1688 — 496, fr o m år 1710 — 510.

Rotens sammansättning år 1686:
Elgesta — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Tälsäter — Niels, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Maurits Posse.

Rotens sammansättning år 1728:
Ellgesta — Nils, 1 Mantal. Huvudrote.
Tällsätter — Erik, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Maurits Posses arvingar.

Soldater vid detta torp