< Tillbaka <
Info om rote

Holmby

Torp

Torpnummer

SR-00-0509

Rote

Holmby

Rotegård 1

Holmby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Flötsätter

Mantal 2

1/2

Socken

Ripsa

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 506, år 1688 — 495, fr o m år 1710 — 509.

Rotens sammansättning år 1686:
Holmby — Niels, 1 Mantal. Huvudrote.
Flötsätter — Olof, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Maurits Posse.

Rotens sammansättning år 1728:
Holmby — Jonas, 1 Mantal. Huvudrote.
Flötsätter — Nils, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Maurits Posses arvingar.

Anslagen till volontärs lön 30/6 1836 — 14/2 1840.

Div noteringar: Finne 1690, Holmstedt 1744, Holm 1802.

(Sig inställt ur fångenskapet hemkomne rotens legde karl Erich Hindriksson Kistner, tjänt 7 år, föravskedas och Anders Holm approberas).

Soldater vid detta torp