< Tillbaka <
Info om rote

Råsäter

Torp

Torpnummer

SR-00-0508

Rote

Råsäter

Rotegård 1

Askedahl

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Råsätter

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Biurkier

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Skinnartorp

Mantal 4

1/4

Socken

Ripsa

Kompani

Nyköpings kompani

Rorens nummer år 1686 — 508, år 1688 — 497, fr o m år 1710 — 508.

Rotens sammansättning år 1686:
Askedahl — Joen. 1/2 Mantal. Huvudrote.
Råsäter — Per. 1/2 Mantal.
Biurkier — Olof. 1/4 Mantal.
Skinnartorp, Ludgo — Lars. 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Maurits Posse.

Rotens sammansättning år 1728:
Askedahl — Måns.
Råsätter — Anders.
Biurkier — Erich.
Possessor för ovanstående: Maurits Posses arvingar.
Skinnartorp, Ludgo — Anders.Possessor: Fru Elisabeth Clerck.

Soldater vid detta torp