< Tillbaka <
Info om rote

Åby

Torp

Torpnummer

SR-00-0500

Rote

Åby

Rotegård 1

Åby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Åby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Udden

Mantal 3

1/2

Rivet

X

Socken

Ripsa

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 510, 1688 — 499, fr o m 1710 — 500.

Rotens sammansättning 1686:
Åby — Olof. 1/2 Mantal. Huvudrote.
Åby — Per. 1/2 Mantal.
Udden — Anders. 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående:Maurits Posse.

Rotens sammansättning år 1728:
Åby — Erik. Possessor: Maurits Posses arvingar.
Åby — Anders. Possessor: Maurits Posses arvingar.
Udden — anders. Possessor: Jungfru A C Gyllencrants.

Soldater vid detta torp