< Tillbaka <
Info om rote

Gladdinge

Torp

Torpnummer

SR-00-0497

Rote

Gladdinge

Rotegård 1

Gladdinge

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Kårtorp, Råby

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Högsätter

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Gräsgiöhle

Mantal 4

1/2

Rotegård 5

Nybergzängh

Mantal 5

1/8

Socken

Ripsa

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 511, år 1688 — 500, fr o m år 1710 — 497.

Rotens sammansättning år 1686:
Gladdinge — Eric. 1/2 Mantal. Huvudrote.
Kårtorp, Råby — Swen. 1/4 Mantal.
Högsätter — Hindrich. 1/8 Mantal.
Gräsgiöhle — Anders. 1/2 Mantal.
Nybergzängh — Swen. 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Mauritz Posse.

Rotens sammansättning år 1728:
Gladdinge — Per Ersson. Possessor: Lennart Ribbing.
Kårtorp, Råby — Nils. Possesor: Ernst Johan Creutz.
Högsätter — Anders. Oskatte står för 1/8 mtl. Possessor: Mauritz Posses arvingar.
Gräsgiöhle — Olof. Kallas även Grönskiär. Possessor: Mauritz Posses arvingar.
Nybergzängh — Per. Oskatte står för 1/8 mtl. Possessor: Mauritz Posses arvingar..

Soldater vid detta torp