< Tillbaka <
Info om rote

Baggetorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0494

Rote

Baggetorp

Rotegård 1

Baggetorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Wästäng

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Hult

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Sundzbohl

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Rijtorp

Mantal 5

1/6

Socken

Ripsa

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 475, år 1688 – 492, fr o m år 1710 — 494.

Rotens sammansättning år 1686:
Baggetorp — Christian. 1/2 Mantal. Huvudrote.
Wästäng — Lars. 1/2 Mantal. Possessor: Maurits Posse.
Hult — Erich. 1/4 Mantal. Possessor: Lindhielm.
Sundzbohl — Joen. 1/8 Mantal. Possessor: Maurits Posse.
Rijtorp, Runtuna — Lars. 1/8 Mantal. Possessor: Silfwerstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Baggetorp — Jägmästare Österberg. Possessor: Cavalleriet.
Wästäng — Joen. Possessor: Maurits Posses arvingar.
Hult — Pehr, Ludgo. Possessor: Fru Elisabet Klerck.
Sundzbohl — Erich. Possessor: Maurits Posses arvingar.
Rijtorp, Runtuna — Anders.Nybygge. Oskattlagt. Står för 1/8 mtl. Possessor: Schering Rosenhane.

Soldater vid detta torp

Anders BAYER
-89 sjuk, -02 Drottn.holm. GM-06 sjuk, begär och får avsked.
>
Anders DAHL
KM-15 ej tjänstbar, får avsked.
>
Anders LUND
Anställd från 1687?? I tj sedan 1683.
>
Anders Petter BELLMAN
GM-79 begär och får avsked utan uh. Sjuk enl betyg. Grå starr höger öga. Tj utmärkt väl.
>
Anders STÅL
Komm GM-30. GM-59 beg och får avsk för sjuklighet enl läkarbetyg. Anm till underhåll genast. Tj väl.
>
Anders ÅKERSTEN
Död i rödsot. Tp från Lif.C. GM-83 har början till bråck i höger ljumsken, oduglig till Kronans tjänst, begär och får avsked. Tjänt väl.
>
Carl Johan BRÅVIK
>
Claes Magnus STÅHL
>
Didrik FALCK
För liten, sättes till Tråssdräng. -18=.
>
Eric NYANDER
1757 sjuk, går med. 1761 sjuk på Grim. GM-63 sjuklig och svag, förmår ej göra någon Marche eller uthärda Strapage, efter å Kronans tjänst erhållit fel i ryggen. Anmäles han till avsked med underhåll.
>
Johan FALK
Var å nr 457 nyinskriven Tråssdräng. Bekommit råck. 8/12 1718 på marschen ur Norge förlorat handskar, värja och pique. Död på sjh på Dal.
>
Johan HINDRICHSON
>
Karl Alfred NYSTRÖM
>
Magnus NYANDER
Avsked 1741?? I tj 1737 eller 1739.
>
Nils STENBORG
Hemkom ur dansk fångenskap och här insatt. Tidigare tillhört Liv-comp. GM-33 Karlen gammal och bräcklig, har lungsoten, begär och får avsked. Tj sedan 1710.
>
Pehr BONG
GM-23 får stå kvar på fb. GM-26 begär och får avsked för sjuklighet.
>
Pähr WÄSTERMO
Rymt 1710? Blev borta de dagar då vi Camperade för Helsingborg. Borta med hela munderingen. Vac.
>
Swen NYANDER
GM28/4 1742 sommenderad efter transportfartygen till Sthlm, Absens.
>