< Tillbaka <
Info om rote

Sibro Sibrostugan

Torp

Torpnamn

Sibrostugan

Torpnummer

SR-00-0493

Rote

Sibro

Rotegård 1

Sibro

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sörby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Stafhälla

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Månadstorp

Mantal 4

1/4

Kvar

X

Socken

Årdala

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 466, år 1688 — 504, fr o m år 1710 — 493.

Rotens sammansättning år 1686:
Sörby — Jöns, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Hastferdt.
Sijbro — Joen, 1 Mantal.
Månatztorp — Niels, 1/4 Mantal. Possessor: Gustaf Sparre.
Stafhella — 1/4 Mantal. Possessor: Gustaf Sparre.

År 1688 hade Sibro flyttat upp som huvudrote.

Rotens sammansättning år 1728:
Sibro — Per Persson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Sörby — Anders, 1/2 Mantal. Possessor: Lennart Ribbing.
Stafhälla — Joen, 1/4 Mantal.
Månadstorp — Joen, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstrående: Conrad Ribbing.

Soldater vid detta torp

Adam SIK
G. GM-06 enligt rotens begäran casseras denne vanfredjade karl och överlämnas till K. M. Befallningshavare.....
>
Anders Gustaf SKOG
GM-63 ställes på 1 års förbättring för sjuklighet. Interimsavsked 10/6 1864.
>
Anders LUND
GM-40 sjuklig och svag, varit förr ryttare, är nu alldeles orklös, får avsked. Var tidigare i tjänst vid Upplands Stånds Dragon-regemente sedan 1711.
>
Anders Wilhelm BLOM
Inflyttad fr Blacksta 1866. Utflyttad t Nykyrka 1880. GM-79 kasseras för liderlighet (fylleri, ohörsamhet, vanvård av gevär).
>
Carl August HÄGG
Enl Husfh.l. född i Årdala! Inflyttad fr Sannerby 1/11 1879. Utflyttad t Stafhällen 8/11 1892.
>
Carl August TRYGG
>
Carl BJÖRK
G. GM-45 I anseende till kroppssvaghet samt ålder o tjänstgöringstid avsked med anmälan till underhåll genast. Deltagit i 1813-14 års fälttåg. 1817 å sjukhus för blodhostning. Ersatt 2/9 1815 med "förre sold" [...]
>
Claes LUND
>
Daniel WESSEL
Grå råck förlorad i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710.
>
Eric LÅNG
>
Erich BROMAN
Erhöll sitt soldatnamn 1688.
>
Gustaf Aron LORD
Avförd ur regementets rullor för snatteri.
>
Johan LUND
>
Johan STARK
G. -89 sjuk. Vacant.
>
Jonas SIDGREN
G. I tjänst -78.
>
Lars SIK
>
Mårten BÄCKSTRÖM
Född i Finland. Är av fisn nation och efter Kongl. Krigs.Collegii order 5/9 1721 avlevererad d. 28/9 -21 till finska regementena. -18 =, men värja sedan sista GM. -19 =.
>
Olof LARSSON
>
Olof LUND
GM-74 får avsked och underhåll, tjänt i Pommerska kriget. Var sjuk 1757 men fick ändå gå med till Pommerska kriget.
>
Pehr Erik BJÖRK
-51 Karlsborg.
>