< Tillbaka <
Info om rote

Sörby

Torp

Torpnummer

SR-00-0492

Rote

Sörby

Rotegård 1

Sörby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sörby

Mantal 2

1

Kvar

X

Socken

Årdala

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 465, år 1688 — 501, fr o m år 1710 — 492.

Rotens sammansättning år 1686:
Sörby — Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Sörby — Erich, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Hastferd.

Rotens sammansättning år 1728:
Sörby — Jonas Månsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Sörby — “Månsas änka”, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lennart Ribbing.

Soldater vid detta torp

Anders MARKUSON
Kan vara transporterad härifrån 2/8 -88. I så fall - vart?
>
Anders Petter FRID
Inflyttad fr Ludgo 1846. Utflyttad t Sörby-Oppg. 1877. G. GM-76 Avked för sjuklighet. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Far till 464 Nyberg?
>
Anders SUNDSTRÖM
GM-50 för liderlig, utan bättring, kan ej approberas utan strykes utur rullan; men betalar halva legan åter med arbete eller penningar.
>
Anders SÖDERSTRÖM
26/7 -89 Sveaborg. -93 sjuk i lägret. -97 sjuk å sjukhus, står kvar till förbättring. Interimsavsked 26/2 1801.
>
Bengdt LINDROT
3. Corporal.
>
Carl SÖDERGREN
1760-61 kommenderad vid Ponton-Staten. GM-63 sjuklig och svag, förmår ej göra någon Marsche, får avsked. -58 sjuk. -59 sjuk i Bergen. 12/2 1759 läkarintyg: "Carl Södergren har efter lång varaktig sjuklighet för [...]
>
Eric GADD
GM-44 för liten, bär ej upp monderingen, kan intet gillas.
>
Eric STRÖM
Uppgifterna om föräldrar är inte helt säkra.
>
Eric STRÖM
G. GM-23 Kasseras för liderlighet.
>
Erich GADD
-28 gillas. Var i tjänst 1739.
>
Gustaf Axel LUNDIN
Inflyttad fr Brostugan 1877. Tilldelades "Södra-Stäket-medaljen" vid festen 17/8 1919. Svärdsmedalj 21/1 1903.
>
Joen GADD
Är för dess sjuklighet och ålderdoms skull av Högvälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs ad interimsavskedad. GM-28 gammal, skröplig, får confirmation. -18 =, allenast bekommit värja 1717. -19 bekommit kappa o [...]
>
Johan BAGGE
I tjänst sedan 1661. Varifrån? GM-90 bekommit avsked och underhåll. 3. Corporal.
>
Johan EKBLOM
G. Korpral 18/9 1845.
>
Jon SÖDERGREN
GM-68 approberas.
>
Jonas SÖDERSTRÖM
G. Död å lasarettet i Lovisa.
>
Lars LING
>
Michel ORRE
>
Oluf HALL
Död i Christianstad. Blå och grå råck, byxor, musqvethölster, bajonett och skospännen förkommit under hans sjukdom.
>
Pehr GADD
>