< Tillbaka <
Info om rote

Mälby

Torp

Torpnummer

SR-00-0491

Rote

Mälby

Rotegård 1

Mählby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Näsby

Mantal 2

1

Socken

Årdala

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 472, år 1688 — 510, fr o m år 1710 — 491.

Rotens sammansättning år 1686:
Miälby — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Näsby — Bengt, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Hastferdt.

Rotens sammansättning år 1728:
Mählby — Jöns, 1 Mantal. Huvudrote.
Näsby — Olof, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lennart Ribbing.

Soldater vid detta torp

Anders BOMAN
Född i Västergötland. GM-28 Karlen svag, oduglig. Kan ej förbättras, får avsked. Vacant.
>
Anders HÖCK
>
Anders Peter BLYCHERT
Enligt Husf.h.l. Årdala född 24/3 1829. G. GM-83 Avsked. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Inflyttad fr Sörby 1851. Utflyttad t Blyckertsberg 1883.
>
Eric MÄLSTRÖM
G. -02 Haga. GM-06 bräcklig, begär och får avsked.
>
Erich GIERS
Frågetecken angående efternamnet Giers! Avangerat till Corporal vid 476. (506 1710).
>
Hindrich BOHM
Född i Finland. Grå råck, skospännen, kan med foder förlorat genom sjukdom.
>
Jacob MÄHLSTRÖM
1760 kommenderad till arbete på Dehnholmen. 1761 till arbete i Stralsund. GM-63 har tjänat 31 år, svag och orkeslös. Bevistat campagnerna i Pommern, alltid förhållit sig väl, anmäles till avsked med underhåll. 1 [...]
>
Johan Ludvig STORM
Inflyttad fr Sporrkullen 1883.
>
Johan RUND
G. -17 anmäles sjuk men står kvar till nästa mönstring på förbättring. -20 står kvar till nästa år och om då ej regch anser honom tjänstbar avskedas han. GM-23 får avsked för sjuklighet och svaghet.
>
Jonas KRAFT
G. GM-51 begär och får avsked med anmälan till underhåll på expectans. Tjänt utmärkt väl. Död på lasarett i Nyköping.
>
Lars ERICHSSON
GM-66 har fel på hörseln, tjänt 20 år, får avsked.
>
Pehr Johan MÄLSTRÖM
GM-89 50 år gammal. Blivit lam i vänster hand på kronoarbete, oförmögen att tjäna, får avsked och anmäles till underhåll. G.
>
Pehr SNYGG
Född i Finland. Av finsk nation, är efter Kongl. Maj:ts Krigs Collegii order 5/9 1721 till de finska Regementena d. 28 dito avlevererad.
>
Per SNYGG
-18 =. -19 bekommit kappa och råck. Död hemma på roten.
>