< Tillbaka <
Info om rote

Ackelby

Rotens nummer år 1686 — 76, 1688 — 65, fr o m 1710 — 49.

Rotens sammansättning år 1686:
Akalby — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Eric Sparre.
Espedal , 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Eric Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Akelberg — Lars och Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Brita von Preutz.
Espedahl — Pär, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Brita von Preutz.

Torp

Torpnummer

SR-00-0049

Rote

Ackelby

Rotegård 1

Akelberg

Andel 1

1

Rotegård 2

Espedal

Andel 2

1/2

Kartklipp

Socken

Husby-Oppunda

Kompani

Livkompaniet

Soldater vid detta torp