< Tillbaka <
Info om rote

Utberga Erikslund

Torp

Torpnamn

Erikslund

Torpnummer

SR-00-0483

Rote

Utberga

Rotegård 1

Uddberga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Uddberga

Mantal 2

1

Socken

Helgesta

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 463, år 1688 — 536, fr o m år 1710 — 483.

Rotens sammansättning år 1686:
Uthberga — Bengt, 1 Mantal. Huvudrote.
Uthberga — Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Mauritz Posse.

Rotens sammansättning år 1728:
Uddberga — Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Uddberga — Erich, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Mauritz Posses arvingar.

Soldater vid detta torp