< Tillbaka <
Info om rote

Sörby Sörtorp

Torp

Torpnamn

Sörtorp

Torpnummer

SR-00-0482

Rote

Sörby

Rotegård 1

Sörby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Starrkärr

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Bogårdh

Mantal 3

1/2

Socken

Helgesta

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 464, år 1688 — 537, fr o m år 1710 — 482.

Rotens sammansättning år 1686:
Sörby — Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Stakekier — Joen, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fledtwoudt.
Bogårdh, Hyltinge — Jöran, 1/2 Mantal. Possessor: Erich Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Sörby — Joen Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Maurits Posses arvingar.
Starrkärr — Änkan hustru Karin, 1/4 Mantal. Possessor: Lennart Ribbing.
Bogårdh, Hyltinge — Sacellan Decker, 1/4 Mantal, står för 1/2 Mantal. Possessor: Capellans Bohl.

Roten vacant till Statsverket 27/5 1793 — 27/1 1802.

Soldater vid detta torp