< Tillbaka <
Info om rote

Frendesta Sundtorp

Torp

Torpnamn

Sundtorp

Torpnummer

SR-00-0481

Rote

Frendesta

Rotegård 1

Frändesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Strengstorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Swahläng

Mantal 3

1/4

Socken

Helgesta

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 460, år 1688 — 533, fr o m år 1710 — 481.

Rotens sammansättning år 1686:
Frensta — Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Strengztorp — Joen, 1/2 Mantal.
Swahlengen — Niels, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Frändesta — Per Jönsson och Per Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
Strengstorp — Anders, 1/2 Mantal. Possessor: Landsstaten.
Swahläng — Jon, 1/4 Mantal. Possessor: Cavalleriet.

Soldater vid detta torp

Anders FRÄNDBERG
GM 16/1 1789 sjuk. GM 14/10 -89 enligt attest så sjuklig och bräcklig att han ej kan botas och oförmögen till Konglig tjänst. Får avsked.
>
Anders SANDQVIST
Född i Floda, ev Eneby. Inflyttad fr Ripsa 1855. Utflyttad t Kulsta som statdräng 12/11 1883. GM-66 25/6 begär att få byta namn till Sandqvist, vilket beviljades. Har hetat Neij. GM-83 beviljas avsked med underhål [...]
>
Carl FRENDBERG
>
Christian FRÄNDBERG
>
Eric FRÄNBERG
1750 sjuk i staden. 1759 sjuk i quarteret. 10/9 1761 "Hemvist till Sverige och Rothen för Ro- och Ryggwärk, har wäxt på Högra armen, Swagsint". GM-62 Har lungsoten och eljest sjuklig och oduglig. Casseras. Vakant.
>
Eric NEIJ
Inflyttad fr Floda 1824. GM-55 begär och får såsom oduglig till krigstjänst avsked med anmälan till underhåll. Tjänt försvarligt.
>
Gustaf Adolf SUND
Inflyttad fr Björnlunda 28/10 1883. Befriades från regementsmötet 1902 på grund av ömmande familjeförhållanden. Avsked utan underhåll.
>
Johan Jacob FRÄN
Inflyttad 1793. Utflyttad t Svanö 1811.
>
Lars FRÄN
Inflyttad fr Årdala 1810. GM-20 anmäles som sjuklig, men får stå kvar. GM-23 blesserad i höften enligt kompanichefs intyg. Får avsked och anmäles till underhåll.
>
Magnus FRÄNDBERG
Född i Wästergötland. GM-33 god och gillas. Var i tjänst 1740.
>
Matz FRÄNMAN
Ränsel och handskar förlorat i slaget 28/2 1710 vid Helsingborg.
>
Niels FRENBERGH
Fick sitt soldatnamn 1688. Föll i rysk fångenskap vid Poltava 1709. Hemkom efter 14 års fångenskap. Fick avsked 1723 med dubbel pension. Ingick i den grupp om 3 soldater som var de sista som hemkom (dec 1723) från S [...]
>
Nils FRENBERG
1718 ny utr = 451. 1719 sjuk här i staden. GM-28 gammal och skröplig. Har fel på synen, får avsked.
>