< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0048

Rote

Öksund

Rotegård 1

Öksund

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ekeby

Mantal 2

1/2

Socken

Husby-Oppunda

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 63, 1688 — 53, fr o m 1710 — 48.

Rotens sammansättning år 1686:
Öksund — Enkian, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Sophia Schytt.
Ekeby — Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor Sophia Schytt.

Rotens sammansättning år 1728:
Öksund — Pär och Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor Brita von Preutz.
Ekeby Wästergård — Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote.

Soldattorpet friköptes 1919 av siste soldaten och gavs namnet Fredrikslund.

Soldater vid detta torp